miljø

CO2-udledning og klimakrise

CO2-udledning og klimakrise Et miljøperspektiv CO2 er en drivhusgas, der er afgørende for vores planets evne til at opretholde en beboelig temperatur. Men når niveauerne af CO2 i atmosfæren stiger, så gør temperaturen også, og dette kan have alvorlige konsekvenser for vores planet. Stigende temperaturer kan føre til smeltende iskapper, højere vandstande og mere ekstreme vejrforhold. Klimaforandringer kan påvirke alt fra økosystemer og landbrug til folkesundhed og økonomier. CO2-udledning stammer primært fra fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, som bruges til at