Bæver (Castor fiber)

Fotografi af en bæver i den danske natur.

Fakta om bæver i Danmark.

Opdag Castor fiber: Fakta om bæver i Danmark

Castor fiber er det latinske navn for bæver. Det er et dyr, som har eksisteret i Danmark i tusindvis af år, men i 1800-tallet blev bæveren udryddet på grund af jagt og ødelæggelse af dens habitat. I 1999 blev bæveren genindført i Danmark og har siden da gjort en stor indvirkning på det danske naturmiljø. Herunder kan du læse mere om Castor fiber og dens tilbagevenden til Danmark.

Castor fiber: Danmarks eget bæverdyr

Bæveren er kendt for at bygge dæmninger og loddehuse, som er unikke konstruktioner, der hjælper bæveren med at overleve i sit miljø. Bævere er også kendt for at have store flade haler, som de bruger til at svømme og kommunikere med andre bævere. Castor fiber er det største gnavedyr i Europa og kan veje op til 30 kg.

Bæveren har en vigtig funktion i økosystemet, da dens dæmninger og loddehuse skaber nye levesteder for andre dyr og planter. Bæverens tilstedeværelse kan have en positiv effekt på biodiversiteten og øge vandkvaliteten i vandløb og søer. Bæveren er også en nøgleart i skovøkosystemer og kan påvirke trævækst og skovstruktur.

 

Lad os udforske fakta om bæveren i Danmark

I 1999 blev 20 bævere genindført i Danmark fra Norge. Siden da er bestanden vokset til over 1000 bævere i 2021. Bæveren har spredt sig til de fleste dele af landet og kan findes i både søer, vandløb og grøfter.

Bæveren er et beskyttet dyr i Danmark, og det er ulovligt at fange, forstyrre eller dræbe den. Dog kan bæveren forårsage skader, hvis den bygger dæmninger i drikkevandsreservoirer eller på landbrugsjord. I disse tilfælde kan man søge tilladelse fra Naturstyrelsen til at fjerne dæmningen eller flytte bæveren.

Bæveren er et fascinerende dyr, som er vigtigt for økosystemet og biodiversiteten i Danmark. Ved at udforske Castor fiber og dens tilstedeværelse i Danmark, kan vi opdage nye sider af vores natur og lære mere om vores eget miljø. Vi skal sørge for at beskytte bæveren og dens levesteder, så den kan fortsætte med at berige vores natur i mange år fremover.

Fotografi af en bæver i den danske natur.
Fotografi af en bæver i den danske natur.