Økosystemer

Vi arbejder for at genoprette og bevare naturområder af høj værdi, herunder skove, enge, moser, søer og andre vigtige habitater for truede dyrearter.

Bæredygtighed

Vores arbejde for bæredygtighed i opretning af naturområder og livsstil er afgørende for at skabe en mere bæredygtig fremtid for Danmark.

Vandbeskyttelse

Vi arbejder for at oprette vådområder, enge og skove, som kan absorbere og filtrere kemikalier og forurenende stoffer, før de når vores grundvand og havvand.

Skovrejsning

Vores skovrejsningsprojekter sigter mod at skabe varierede og naturlige skove, der indeholder et bredt udvalg af træ- og plantearter.

Hvad vi tilbyder

Med et medlemskab i foreningen Danmarks Natur tilbyder vi dig at være aktivt med til at plante træer sammen med os, vi hjælper med gode løsninger til selv at lave en forskel for naturen, vi er interesseret i dit lokale miljøarbejde og tager det alvorligt.

Vi bruger donationerne ubeskåret til naturgenopretningsprojekter med 100% gennemskuelighed.

Bliv aktiv naturbeskytter

Mulighed for at deltage aktivt i skovrejsning og andre naturgenopretningsprojekter.

Gør selv en forskel

Hjælp og vejledning til at lave en forskel for naturen på egen hånd.

Vi vil gerne høre dig!

Fokus på lokale miljøarbejder og støtte til disse.
Med din hjælp vil vi gerne lægge kræfter i lokal naturgenopretning.

Vores mål

Målsætning: Indenfor de næste 10 år vil Danmarks Natur opkøbe og frede 40% af Danmarks areal til urørt natur, samtidig med at landbrugsproduktionen bliver mere bæredygtig og udledningen af næringsstoffer reduceres for at genoprette havets sundhed og fiskebestanden.

Pejlemærker:

  1. Opkøb og fredning af mindst 2% af Danmarks areal hvert år, primært i form af marker og naturområder.
  2. Samarbejde med lokale aktivister og myndigheder for at skabe en bæredygtig fremtid.
  3. Arbejde for at reducere landbrugsproduktionens udledning af næringsstoffer og CO2, samt øge biodiversiteten.
  4. Uddanne og informere offentligheden om vigtigheden af urørt natur og bæredygtig landbrugsproduktion.

Beregninger: Danmark har et samlet areal på 42.931 km². For at opfylde målsætningen om at opkøbe og frede 40% af Danmarks areal, skal Danmarks Natur opkøbe og frede mindst 17.172 km² indenfor de næste 10 år. Hvert år skal mindst 1.717 km² opkøbes og fredes for at opnå målsætningen. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening vil det koste omkring 100.000 kr. pr. hektar at købe og friholde naturen. For at opkøbe og frede 17.172 km² vil det kræve en samlet investering på omkring 171,72 milliarder kr. over de næste 10 år.

Links:

  1. Danmarks Naturfredningsforening: https://www.dn.dk/
  2. Naturstyrelsen: https://www.naturstyrelsen.dk/
  3. Miljøstyrelsen: https://mst.dk/
  4. Landbrug & Fødevarer: Natur og biodiversitet

Støt arbejdet For mere biodiversitet

Vi vil gerne opfordre dig til at støtte Danmarks Natur i vores arbejde med at øge biodiversiteten i Danmark og bekæmpe klimaforandringer. Danmarks Natur er en organisation, der arbejder hårdt for at beskytte vores naturlige omgivelser og bevare vores planet til kommende generationer. Du kan hjælpe ved at donere til foreningen og aktivt deltage i arbejdet ved at plante træer, planter og være ed til at grave vandløb på vores områder vi freder. Enhver donation, uanset størrelse, vil gøre en forskel og bidrage til at bevare vores planet. Så lad os stå sammen og tage vare på vores smukke land!

Venlig hilsen,

Danmarks Natur

0

Globalization Work

0

Happy Donators

0

Success Mission

0

Volunteer Reached

Seneste nyheder

Vi hjælper ozonlaget!

Meld dig ind og vær med til at støtte arbejdet i at genoprette ozonlaget og sørge for, at den kommende generation er sikret.

Vores partnere